Tevredenheidsenquête NSIH surveillances


Geachte collega,

Graag nodigen we u uit om aan een tevredenheidsenquête over de NSIH surveillances (Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie) deel te nemen. In deze enquête willen we polsen naar:

  • de redenen voor deelname (of geen deelname) aan de surveillances,
  • de bruikbaarheid van de resultaten en rapporten in de praktijk,
  • uw aanbevelingen voor verbetering, en
  • uw tevredenheid over de communicatie onder onze dienst, de NSIH website en het NSIH symposium.

Alle gegevens worden anoniem verzameld. U kan tijdens de enquête kiezen voor welke specifieke surveillances u de enquête wenst in te vullen. De enquête duurt gemiddeld 5-10 minuten per surveillance. Uw feedback wordt ten zeerste geapprecieerd en stelt ons in staat onze diensten en surveillances in de toekomst te optimaliseren.

Alvast bedankt voor uw deelname.

Het NSIH team
www.nsih.be

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.