PREVENTIE EN CONTROLE VAN ZORGINFECTIES IN BELGISCHE WOONZORGCENTRA : KENNIS, ATTITUDES EN PRAKTIJKEN VAN HUISARTSEN


Geachte collega,

Hartelijk dank voor uw deelname aan ons onderzoek naar de kennis, attitudes en praktijken van huisartsen (HA) op het gebied van infectiepreventie en -controle (IPC) in Belgische woonzorgcentra (WZC).

De doelstellingen van deze studie zijn de volgende:

 • Beoordelen van de kennis, attitudes en praktijken van HA, inclusief coördinerend en raadgevend artsen (CRA), werkzaam in WZC in België  met betrekking tot:
  • Zorginfecties en antimicrobiële resistentie in WZC
  • Handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Antimicrobieel beheer
 • Evalueren van de overeenkomsten en verschillen tussen de kennis, attitudes en praktijken van HA in vergelijking met die van CRA, met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen;
 • Evalueren van de behoeften van HA voor informatie, training en ondersteuning over deze onderwerpen;
 • Evalueren van de communicatie en samenwerking tussen HA en CRA met betrekking tot IPC;
 • Formuleren van aanbevelingen om de IPC-praktijken van HA in WZC in België te verbeteren.

In totaal duurt het invullen van deze vragenlijst ongeveer 20 minuten. Deelname is vrijwillig en volledig anoniem.

Wij verheugen ons op uw mening en danken u bij voorbaat voor uw medewerking en uw tijd!

Klik op "Volgende" onderaan het scherm om door te gaan.

Dit project is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door twee onderzoekers van Sciensano, het Belgisch Federaal Instituut voor Volksgezondheid, als eindwerk voor het behalen van hun "Interuniversitaire Certificaat in Ziekenhuis Hygiëne".

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.